Garantie

 • Wat is de garantie tijdens de opslag- installatie-periode op locatie?

  DYDELL ontwikkelt en produceert innovatieve sfeerverlichting en biedt lichtoplossingen van A tot Z. Of het nou gaat om een lichtontwerp, een lichtplan of het installeren van de gehele opdracht; DYDELL ontzorgt u graag. Om hoge verzendkosten te voorkomen wordt er bij projecten, waarbij grote volumineuze lampen worden verwerkt, vaak gekozen om de lampen rechtstreeks op de eindlocatie te leveren. Vervolgens integreert DYDELL haar lichtsysteem op locatie in de lampen en verzorgt (indien gewenst) de gehele installatie.

  • Wanneer is overeengekomen dat de lampen worden geleverd op de eind-locatie, dient het verantwoordelijk contactpersoon de levering te controleren bij ontvangst. Open de dozen en controleer de lampen op mogelijk transportschade.
  • Mocht er sprake is van schade, dan dient er binnen 24 uur contact opgenomen te worden met DYDELL (info@dydell.com 023-5293888). Neem daarnaast een foto van het beschadigde lamp en stuur deze toe.
  • Vermeld duidelijk op de pakbon van de transporteur, dat er sprake is van schade. Geef indien mogelijk het beschadigde artikel terug aan de transporteur.
  • Design lampen zijn vaak kostbaar en kwetsbaar. Ga daarom zorgvuldig met de geleverde lampen om. Stapel (indien noodzakelijk) de dozen voorzicht op elkaar. Plaats daarnaast de lampen in een veilige en afgesloten ruimte, om diefstal te voorkomen.
  • DYDELL kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal of schade die is ontstaan in de periode waarbij de lampen staan opgeslagen ter voorbereiding op de installatie.
  • In overleg met de klant, integreert DYDELL op locatie haar lichtsysteem in de geleverde armaturen. Mocht DYDELL bij het openen van de dozen, schade ontdekken, dan zal zij hier direct melding van maken bij het verantwoordelijke contactpersoon.
  • Wanneer DYDELL opdracht heeft gekregen om de gehele installatie te verzorgen, integreert DYDELL haar lichtsysteem in de lampen en installeert deze direct op de gewenste locatie.
  • DYDELL is verantwoordelijk voor de schade die is ontstaan of is veroorzaakt door toedoen van DYDELL tijdens de integratie van het LED-lichtsysteem in de lampen of tijdens installatie van de lampen en het besturingssysteem.
  • Indien DYDELL slechts opdracht heeft gekregen om te integratie van het lichtsysteem op locatie te verzorgen, waarbij de installatie wordt door een derden (huis)installateur wordt gedaan, dan dient het verantwoordelijke contactpersoon wederom de order te controleren op mogelijke schade en d pakbon van te tekenen voor een schadeloos ontvangst.
  • DYDELL is verantwoordelijk voor mogelijke schade die is ontstaan bij de integratie van het LED-lichtsysteem in het armatuur.
  • DYDELL adviseert om zo snel mogelijk na integratie van het LED-lichtsysteem in de lampen, de armaturen te installeren.
  • DYDELL kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke schade die is ontstaan tijdens de opslagperiode na integratie van het lichtsysteem of in de installatieperiode van de derden partij.
 • Wat is de garantie van mijn lamp?

  U krijgt twee jaar garantie op het LED-lichtsysteem van DYDELL. U krijgt, conform de product-omschrijving, fabrieksgarantie op de lamp waarin de LED-lichtbol is geïntegreerd.

  Gevallen van breuk/ beschadigingen worden alleen in behandeling genomen wanneer hiervan binnen 48 uur na ontvangst van de producten melding wordt gemaakt aan DYDELL. Volg bij schade de  retour procedure zoals staat beschreven op www.dydell.com/klantenservice.

  Op de garantie kan geen aanspraak gemaakt worden als het defect is veroorzaakt door:

  • verkeerde of ondeskundige installatie van de lamp; hanglampen dienen door een erkend installateur geïnstalleerd te worden.
  • gebreken die zijn ontstaan door niet met bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  • beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;
  • defecten of slijtage als gevolg van nalatig onderhoud;
  • als er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht door derden;
  • als de datum op de factuur is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
  • bij van buiten komend onheil zoals blikseminslag en dergelijke, oververhitting door centrale of andere verwarming of door het gebruik van een hoger wattage of een verkeerde dimmer dan voorgeschreven;
  • blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte of zonlicht of extreme koude;
  • kosten veroorzaakt door derden voor reparatie van een defect artikel worden niet vergoed;
  • een LED-lichtbol die is geïntegreerd in een armatuur die niet goedgekeurd is door DYDELL.

  Kijk hier de algemene voorwaarden van dydell.com

 • Verkoop op afstand

  U hebt het recht, conform de Nederlandse wet “Verkoop op Afstand”, om de bestelling indien deze niet aan uw verwachting voldoet, binnen 14 dagen zonder opgave van redenen terug te sturen. Dit termijn gaat in op de dag van aflevering van het product.

  Het “Herroepingsrecht” vervalt echter indien er sprake is van “klant-verrijking”. Iedere LED-bol registreert zijn totale branduren. Indien de lamp langer dan 4 uur heeft gebrand, is er sprake van “klant-verrijking” waardoor de klant niet gerechtigd is om zonder opgave reden of zonder betaling van een vergoeding de lamp te retourneren.

  • Meld uw retourzending binnen 14 dagen na ontvangst, per mail aan via info@DYDELL.com, onder vermelding van het ordernummer.
  • U dient de lamp te retourneren in de originele verpakking met bijsluiting van een kopie van de orderbevestiging en een leesbaar en volledig ingevuld retourformulier met de omschrijving waarom u afziet van de koop.
  • Verpak het onbeschadigde product (in originele verpakking) dusdanig dat beschadiging bij
   terugsturen wordt vermeden. Artikelen waarvan de verpakking, meer dan noodzakelijk voor opening, beschadigd of gescheurd is, kunnen wij helaas niet terug in ontvangst nemen.
  • Zodra wij de artikelen in goede orde hebben ontvangen, ontvangt u van ons een bevestigingsmail en wordt het aankoopbedrag binnen 30 dagen aan u gecrediteerd.
  • De kosten voor retourzendingen zijn volledig voor rekening van de koper. Het is raadzaam om deze verzekerd te laten retourneren. Defecte producten veroorzaakt door onbeschermd transport worden niet door ons vergoed.
  • Speciaal voor de klant op maat gemaakte artikelen worden NIET retour genomen
  • Indien u zich beroep op het “herroepings-recht” en er is gebruik gemaakt van de “installatie-service” dan worden deze kosten NIET vergoed.

  Retouradres:                                                                                      

  DYDELL
  T.a.v. Klantenservice
  Kuppersweg 83
  2031 EB  Haarlem
  The Netherlands

 • Wat is de retourprocedure?

  Om te voorkomen dat een lamp onnodig wordt teruggestuurd dient u bij schade of ontevredenheid eerst per telefoon 023-529 3888 of per mail info@dydell.com contact met ons op te nemen waarna wij u een retour formulier zullen toesturen.

  Breuk of beschadiging
  Gevallen van breuk/ beschadigingen worden alleen in behandeling genomen wanneer hiervan binnen 48 uur na ontvangst van de goederen melding wordt gemaakt aan DYDELL.

  Lampen die worden teruggezonden voor reparatie of vervanging, dient u te retourneren in de originele verpakking met bijsluiting van een kopie van de orderbevestiging en een leesbaar en volledig ingevuld retourformulier met de omschrijving van de klacht.

  LET OP

  • Artikelen zonder retourformulier en kopie orderbevestiging worden niet in behandeling genomen.
  • De verzendkosten komen, indien de klacht gegrond is en binnen de garantietermijn vallen, voor rekening van DYDELL. DYDELL stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren en verzenden. U krijgt op elke reparatie drie maanden garantie.
  • Ongefrankeerde retourzendingen worden door DYDELL niet geaccepteerd, kosten hiervoor komen dan ook voor rekening van de verzender.
 • Ik heb mijn lamp beschadigd ontvangen of een verkeerd product ontvangen.

  Dat is heel vervelend en we gaan ons uiterste best doen om dit zo snel mogelijk op te lossen. om te voorkomen dat lampen onnodig worden verstuurd dient u eerst contact met ons op door te mailen naar info@dydell.com, of bel: 023 – 529 3888. Volg daarna de retourprocedure zoals staat beschreven op dydell.com.

  Op al onze leveringen zijn de algemene voorwaarden van DYDELL van kracht. Bekijk hier de algemene voorwaarden.