WAAROM ELKE SCHOOL DYNAMISCH LICHT MOET TOEPASSEN

De maatschappij verandert naar een zogeheten kennis- en netwerksamenleving. Om jongeren hierop voor te bereiden heeft de overheid voorgeschreven dat studenten bij het verlaten van de school moeten voldoen aan de ‘21e –eeuwse vaardigheden’ zoals ‘kritisch denken’, ‘communicatie’ en ‘zelfregulering’. Het trainen van deze vaardigheden vraagt een andere didactische aanpak en klaslokalen, gangen en aula’s krijgen een nieuwe multifunctionele inrichting. Onderzoeken tonen aan dat het toepassen van dynamische verlichting die afgestemd is op de activiteit, een positieve bijdrage levert aan de concentratie en welzijn van scholieren.

SCHOOL

Invloed dynamisch licht op scholen.
Door ruimtes multifunctioneel in te richten zoals een aula of gang, wordt dit een plek waar scholieren de 21ste vaardigheden kunnen trainen en ontwikkelen. Van geconcentreerd zelfstandig leren tot een plek om te overleggen en samen te werken. Naast het meubilair kan ook de verlichting een grote bijdrage leveren in het multifunctioneel karakter van deze ruimtes. Onderzoeken tonen aan dat verlichting een positieve bijdrage levert aan de concentratie en welzijn van scholieren.

DSC_7607

Licht en kleur, een positieve invloed in het onderwijs.
Hoe zorg je ervoor dat kinderen gedurende de dag gefocust en actief blijven? Onderzoek toont aan dat juiste kleurentemperatuur van het licht en dimstand verbeter de concentratie, alertheid en prestatievermogen van kinderen in een klaslokaal. Experimenten van de Universiteit Twente hebben aangetoond dat leerlingen met een dynamisch lichtsysteem achttien procent hoger scoorden op een concentratietest en kinderen dit soort lichtsysteem op lange termijn meer gemotiveerd zijn. Het onderzoek toonde ook aan dat de leeromgeving meer gewaardeerd wordt. Het Academisch Ziekenhuis Hamburg-Eppendorf deed een eenjarig experiment wat voor effect licht geeft op de prestaties van kinderen. De vergelijking was een klaslokaal met standaard koel wit LED-licht en een klaslokaal waarvan het licht vier verschillende kleurinstelling had. Passend bij de activiteit werden de vier standen toegepast.

Uit het onderzoek is gebleken dat niet alleen de concentratie en het gedrag van de leerlingen verbeterde, maar ook dat de kinderen sneller lazen en minder fouten maakten. (bron: Ideska)

Waarom Dynamisch licht?
Als kinderen de hele dag in een ruimte zitten vermindert na loop van tijd de concentratie. Door het hoogwaardige, energiezuinige en dynamische lichtsysteem van DYDELL toe te passen op scholen, kan de productiviteit, concentratie en gedrag van scholieren positief worden beïnvloed. DYDELL kan met haar dynamische lichtsysteem het juiste licht, met bijpassende kleurtemperatuur en intensiteit, afstemmen op de activiteit of moment van de dag. Pas dynamische verlichting toe in de multifunctionele ruimte van scholen en creëer goed verlichte ruimtes waar vaardigheden kunnen worden ontwikkeld, scholieren zich prettig voelen en hun leerprestatie worden gestimuleerd.

tegel bedrijfsfilm-01