INVLOED VAN LICHT OP GEDRAG

Onderzoek heeft aangetoond dat de hoeveelheid licht, de kleur van het licht en de intensiteit van het licht, het gedrag van mensen beïnvloedt, waardoor deze beter gaan functioneren. Met LICHT OP MAAT wordt in samenwerking met een onafhankelijk kleur- en lichtdeskundige, de omgevingskleur via dynamisch licht afgestemd op wisselende functies van ruimtes.

LICHT IS EEN VORM VAN ENERGIE

Het is wetenschappelijk aangetoond dat gekleurd licht een ‘frequentie’ is die net als een radiogolf en infrarood, energie geeft. Iedere kleur heeft een andere frequentie waardoor deze een andere uitwerking heeft op ons gedrag. De invloed van kleur werkt heel subtiel. Door aan wit-licht een fractie ei-geel of warm-rood toe te voegen, kunnen doelen al worden bereikt.

“Wit licht is samengesteld uit alle kleuren van de regenboog. Door zonlicht door een glazen driehoek te laten vallen, wordt het witte licht ontleed in verschillende kleuren. Wit licht bestaat dus uit een mengsel van kleuren.”

– Isaac Newton –

WAT IS KLEUR?

Kleur is een onderdeel van het licht. Wanneer een prisma in een lichtstraal wordt gehouden, verschijnen er verschillende kleuren. Ons witte (dag)licht is dus een balans van alle kleuren. Ook een regenboog toont de keuren uit het witte licht. We weten allemaal dat planten groeien op water en licht. Om preciezer te zijn groeien planten op de kleuren uit het daglicht. Dit noemen we groei-licht. In de kassen wordt groei-licht al zeer succesvol ingezet om de groei van planten te bevorderen en daarmee energie te besparen door slechts gebruik te maken van de gewenste kleur uit het licht. Zo is een plant het meest gevoelig voor de kleur rood en oranje en is deze het minst gevoelig voor de kleur groen. Rood licht geeft dus energie en laat planten groeien.

LICHT FREQUENTIES IN MEDISCHE WERELD

Verschillende frequenties van licht worden inmiddels succesvol gebruikt in de medische wereld, zoals röntgenstralen, Photo Dynamic Therapie voor het behandelen van kanker en blauw licht voor pasgeboren baby’s met geelzucht. De medische wereld experimenteert al geruime tijd met kleur en licht om depressie te behandelen. Kleuren worden daarom therapeutisch in combinatie met andere behandelingen toegepast om de energiebalans en hiermee het welzijn en de stemming van de mens te verbeteren.

Isaac Newton bewees al in 1665 dat licht kan worden verdeeld in 6 basiskleuren. Elke kleur heeft zijn specifieke werking. Kleur kan een lichamelijke en psychische reactie bewerkstellingen.

GOEDE VERLICHTING VERHOOGT PRODUCTIVITEIT OP KANTOOR

In het menselijk lichaam wordt iedere dag een soort programma afgelopen. Deze „inwendige klok“ bepaalt slaap- en waakfase, maar ook hartfrequentie, bloeddruk, en stemming – een ritme van biologische processen. Wetenschappelijke onderzoek heeft aangetoond dat het juiste licht op het juiste moment van de dag, een positieve invloed kan hebben en ondersteuning kan bieden op het welzijn en het gedrag van mensen. Hierin spelen de hormonen cortisol en melatonine een belangrijke rol. Wanneer licht ontbreekt omdat een persoon relatief veel binnen zit, kan de biologische klok van het lichaam verstoord worden en kunnen als gevolg daarvan chronische vermoeidheid, slaapstoringen of depressies optreden.

HUMAN CENTRIC LIGHTING

Ook wel biodynamisch licht genoemd, is een besturingsmethode die standaard in het Casambi besturingssysteem is verwerkt, welke volautomatisch het licht laat veranderen. Hierbij past het licht past zich aan naar het daglicht ritme van de dag. Het biodynamisch licht (Human Centric Lighting) kan vooral op kantoren met gering daglicht en in de wintermaanden, het welzijn van de medewerkers duurzaam sterken waardoor mensen beter in hun vel zitten en de productiviteit zal worden verhoogd.

IEDERE KLEUR ZIJN EIGEN KENMERK

Omgevingskleur wordt waargenomen via onze ogen. Als we een kleur waarnemen dan komt licht / kleur via onze ogen binnen en bereikt de hypothalamus, het brein van onze hersenen. Dit kleine orgaan in onze hersenen is verantwoordelijk voor ons hormoonhuishouden en endocriene systeem. Dit orgaan beïnvloedt ons metabolisme, lichaamstemperatuur, autonoom zenuwstelsel, gedragspatroon, slaappatronen en onze seksuele en reproductieve functies.  Kleur is een frequentie of zogenaamd energie en er zijn verschillende manieren om kleur te gebruiken om harmonie en balans te krijgen.

Kortgolvig licht zoals violet heeft een andere energie dan langgolvig licht zoals rood. Ook de uitwerking binnen een kleur-groep ligt heel genuanceerd. Helder-rood activeert de zintuigen dat kan leiden tot snelle impulsieve beslissingen. Daardoor is helder-rood een geschikte kleur voor casino’s maar geen goede kleur voor een chique restaurant waar uitgebreid getafeld moet worden. Warm-rood daarentegen is wel een geschikte ambiance waar men in alle rust kan genieten van een maaltijd.

De uitwerking van een kleur ligt heel genuanceerd. De kleur (temperatuur) van het licht in een ruimte dient in harmonie te zijn met de functie of het doel van een ruimte. Of het nou gaat om een vergaderzaal, bar, winkel of wachtruimte van een zorginstelling, er dient een balans gecreëerd te worden tussen de omgevings-kleur en de functie van de ruimte om mensen beter te kunnen laten functioneren en het gewenste gedrag te bevorderen.

INTERNATIONAAL ONDERZOEK INVLOED VAN LICHT OP GEDRAG

De invloed van licht en het inzetten van omgevingskleur is hot. Er worden veel onderzoeken gedaan naar de inzet van licht op werk- en leerprestatie, dimensie en welzijn van mensen. Onderzoek heeft ertoe geleid dat kleur en gekleurd licht in verschillende situaties succesvol zijn ingezet.

SAMENWERKING COLOUR COMFORT

Het instellen of voorschrijven van sferen is een vak apart. Welke sfeer of omgevingskleur is passend in welke situatie? DYDELL heeft een unieke samenwerking met een onafhankelijk kleuren instituut: Colour Comfort. Kleuren therapeute Thelma van der Werff adviseert DYDELL en schrijft sferen voor die toegepast kunnen worden in specifieke situaties zoals in winkels, wachtkamers, ouderenzorg e.d.

Thelma heeft ook een interessant artikel geschreven over hoe vliegtuigmaatschappijen “kleur” inzetten om het gedrag van passagiers positief te beïnvloeden.

INTERNATIONAAL ONDERZOEK INVLOED VAN LICHT OP GEDRAG

De invloed van licht en het inzetten van omgevingskleur is hot. Er worden veel onderzoeken gedaan naar de inzet van licht op werk- en leerprestatie, dimensie en welzijn van mensen. Onderzoek heeft ertoe geleid dat kleur en gekleurd licht in verschillende situaties succesvol zijn ingezet.

INVLOED VAN ‘SNOEZELEN’ MET VERANDERBAAR LICHT IN DE GEHANDICAPTEN ZORG

Het woord snoezelen is een samentrekking van de woorden doezelen (wat verwijst naar de sfeer) en snuffelen (wat verwijst naar het onderzoekende element). Snoezelen biedt een ingang om via aangename zintuiglijke prikkels contact te maken met de belevingswereld van jong en oud. Dit heeft een positief effect op hun stemming en gedrag waardoor het bijdraagt aan kwaliteit van leven.

De hoofddoelstelling van snoezelen is het welzijn en het welbevinden van de dementerende te bevorderen op het moment dat er zintuigelijke prikkels aangeboden worden. Snoezelen kan kalmte en ontspanning brengen en onrust verminderen. Snoezelen is een gebruikelijke behandeling in de zorgverlening aan dementerende mensen, mensen met een (ernstige) verstandelijke beperking en in het bijzonder onderwijs in heel Europa en daarbuiten. Het kan individueel of met een groep.

INVLOED VAN LICHT

Naast hulpmiddelen om meerdere zintuigen te kunnen prikkelen draagt licht en dan met name gekleurd licht bij aan de sfeer in een ruimte.

Samen met een specialist van Colour Comfort heeft DYDELL sferen bepaald passend bij het gevoel wat je wilt bereiken. Zo stimuleert de kleur groen de ontwikkeling en zorgt een roze sfeer voor meer ontspanning. Er zijn diverse sferen gecreëerd: activeren of ontspannen, stimuleren, comfort bieden, een veilige omgeving creëren, observeren, verwerken van belastende of vervelende ervaringen, stimuleren van contact tussen kind en ouder, afleiden.

DYDELL verwerkt in haar lichtbronnen zowel (warm)wit licht als gekleurd (RGB)licht waardoor er met een en dezelfde lichtbron gemakkelijk in sferen gewisseld kan worden of afwisselende sferen gemaakt kunnen worden.

“Verander de kleuren in je wereld…. en je wereld zal veranderen!”

– Thelma van der Werff –

INVLOED VAN LICHT OP LEERPRESTATIES

Schoolprestaties hangen af van diverse aspecten. Met betrekking tot de schoolomgeving is verlichting een zeer belangrijk aspect. Geschikte schoolverlichting is cruciaal voor zowel het ondersteunen van de visuele vaardigheden als het cognitief functioneren van de kinderen. (Mott et al 2012). Door de juiste verlichting toe te passen op het juiste moment zullen de acute alertheid-bevorderende effecten daarvan en het in de pas laten lopen van het slaap-waakritme de schoolprestaties bevorderen.

Laten we praten over licht

Wilt u ook ervaren hoe u licht kunt inzetten om het gedrag of welzijn van mensen positief te beïnvloeden? Neem dan contact met ons op voor het maken van een afspraak. Uiteraard geheel vrijblijvend. Een prettige sfeer begint met de juiste lichtbron.